21/10/2012

lang thangchiều xuống lang thang đi tìm bạn
đổi hai con dường xe điện treo
gặp bạn nói già đi quá đỗi
bạn khoát tay cười gái vẫn đeo

cụng ly bạn gắp cho miếng cá
hỏi lúc sau này có làm thơ
khật khừ cười nói không còn hứng
từ độ người yêu bỏ đến giờ

vỗ vai tri kỷ cười thân mật
bạn nói sao tu vẫn lụy tình
càng uống càng nghe quay quắt nhớ
con người nhan sắc thuở hàn sinh

gõ cửa nhà em hai giờ sáng
dụi mắt cằn nhằn hỏi lại say
ghét vẫn thương tình cho ngủ trọ
đêm lúc mơ màng nghịch ngợm tay

sáng về xỏ giầy mất một vớ
tìm quanh chẳng biết rớt chỗ nào
không lẽ nhà em lại có chuột
em cười mang vớ ngủ lần sau

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP