01/10/2012

chân dung ongchút kiến thức và chút logic
để băn khoăn trước điều thuận nghịch
sống hay theo trực giác của mình
đôi khi cũng dùng đầu phân tích
thấy bất công không thể ngồi yên
lấy ngòi bút ra làm ong chích
dù bâng khuâng đời sống vô thưòng
cũng muốn đóng cho xong vở kịch

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP