12/10/2012

làm sao chặn gióđảng dựng tường lửa thêm đi
bắt người viết blog tùy nghi bỏ tù
nhưng luồng tư tưởng tự do
làm sao chặn gió thổi vô lòng người?

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP