09/10/2012

truyện thiền: thua cả vai hềnghe hỏi sư cười to đi mất
bỏ sau lưng tiểu mặt ngô nghê
buồn bực hôm sau xin diện kiến
sư bảo ngươi thua cả vai hề

tiểu bối rối sư nhân từ nói
hề sướng vui lúc khán giả cười
còn ta cười thì ngươi bực bội
nói thua hề đúng quá đi thôi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP