11/10/2012

chùa Bái Đínhxây chùa thì phải chùa to
đúc tượng phải tượng lớn cho xứng vào
đánh chuông thành tiếng chuông rao
cho nên cửa Phật lao xao ăn mày

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP