15/10/2012

ma quáiđêm xuống chàng ân cần vuốt tóc
rồi cắn tai nho nhỏ đọc thơ
đắm đuối hôn xong em mới biết
nịt ngực em chàng cởi bao giờ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP