07/10/2012

con bệnh Đảngdùng đủ thuốc ngoài da chữa trị
không bớt hắn vẫn gãi như khỉ
bác sĩ chẩn bệnh loạn thần kinh
cần mổ óc ngay cho y thị

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP