16/03/2015

bạn thơcơm chiều nào cũng uống bia
làm thơ cũng rất sớm khuya ân cần
nhiều khi chập choạng bước chân
vẫn tuôn hào khí mấy vần thơ say

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP