23/03/2015

xuẩn độngnhìn thợ đốn hạ cây xanh
chị buồn thế mấy cũng đành cắn môi
hà nội mất đẹp thật rồi
vì lũ xuẩn động trên ngôi quan quyền

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP