19/03/2015

phong kiếnnhìn hình tổng mạnh ngồi ngai
thầy tôi vừa nói mỉa mai vừa cười
thời phong kiến được phục hồi
nhờ ơn cộng sản đấy thôi con à!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP