08/03/2015

ngày phụ nữ xungmột đêm ra nước ba lần
đê mê nằm thở tay chân duỗi dài
xong quay sang cắn nhẹ tai
nói em sướng quá đêm này bội thu

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP