29/03/2015

cà phê VNcà phê Việt Nam kẻ nọ mách
họ bỏ thuốc ký ninh ở trong
hắn cười nhờ thế mà hắn chữa
được mấy năm bệnh sốt rét lòng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP