07/03/2015

rưng rứchai mươi năm văn học miền nam
hồi tưởng lại hắn buồn rưng rức
cảm khái nhất là những nhà văn
vừa cầm bút vừa mang quân phục

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP