10/03/2015

lão bạnlão nói dù nhà cao cửa rộng
con hiển vinh rạng rỡ tông đường
mình vẫn thân tỵ nạn cộng sản
cho đến ngày dân chủ quê hương

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP