04/03/2015

thơ của thầy


Poet (1938) by Thomas Hart Benton

ngợi ca đời sống và thiên nhiên
tình nhân loại cả tình với chó
nghìn bài thơ không có câu nào
của thầy viết ngợi ca lãnh tụ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP