27/03/2015

quan đầu rỗngđường Hà Nội
nghìn
thân cây đổ
mục đích để
tham quan
bán gỗ?

dân kêu
đừng phá hoại
môi sinh
quan chống chế
làm xanh
lại phố

gỗ quý hiếm
nên
cây sống lâu
nước suy
bởi
rặt ngu lãnh tụ

là nguyên nhân
của
mọi nguyên nhân
lão hủ
nghĩ
cần thay chế độ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP