16/07/2019

cảm thươngđọc tin người lao động chui
bị bắt, ai chẳng ngậm ngùi cảm thương
kiếp nghèo đành bỏ quê hương
nhập lậu đất khách tìm đường mưu sinh

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP