23/07/2019

một người yêu nướcgiương bảng xác định cõi bờ
ông ta thấy lạ tảng lờ an ninh
nghĩ buồn lúc đi biểu tình
nước mất đâu chỉ riêng mình mà thôi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP