22/09/2019

bị cướp“bị đánh thì phải kêu đau” (*)
không kêu ai biết để mau cứu mình
bị cướp không kiện làm thinh
hèn nhát nên bọn Bắc Kinh đè đầu

(*) Ý nhà văn Nguyễn Ngọc Tư

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP