21/09/2019

lăn lócngủ lăn lóc ở lề đường
ba mẹ con sống đau thương kiếp người
nắng mưa chiếu đất màn trời
cơ hàn cam phận sống đời lang thang

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP