23/09/2019

thái độQuốc Khánh ngày 1 tháng 10
dân Tàu mừng Lễ trừ người Hồng Kông
họ gỡ biểu ngữ chào mừng
dứt khoát tỏ thái độ KHÔNG cúi đầu

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP