06/09/2019

giáo dục xhcntheo dõi thầy bạn khít khao
tai mắt của Đảng: các Sao Đỏ à?
nuôi con cần phải nhớ là
Đảng dạy đấu tố mẹ cha chẳng từ!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP