29/09/2019

mõ ngoại giaotrình bày căng thẳng biển Đông
mà tên Trung Quốc ông không dám dùng
tất nhiên thế giới hiểu chung
nước bị xâm lược nhưng hùng khí đâu?

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP