02/09/2019

di chúcôi năm mươi năm rồi sao
chưa thiêu xác cũng chưa đào huyệt chôn
có ai giỏi chuyện gọi hồn
gọi ông lên thử coi ông nói gì

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP