25/09/2019

trách nhiệmkhí hậu trái đất nóng dần
không ngăn chặn sẽ diệt vong muôn loài
em thuộc thế hệ tương lai (*)
nhưng nhận trách nhiệm hôm nay kiên cường

(*) Greta Thunberg, 16 tuổi, nhà hoạt động Thụy Điển chống biến đổi khí hậu.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP