15/09/2019

chuyện đẻ đáichị bảo ổng dựa vào đâu
mà nói con ít đảo chao nước nhà
nhưng đẻ lũ phá quốc gia
như bè đảng ổng chị thà không con

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP