11/09/2019

lăng mộ trần đại quangông chết xác chôn trong lăng
quê ông nghèo đói có dân không nhà
lăng mộ ông mấy héc-ta
đất rộng như thế chắc là nhiều giun!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP