06/04/2009

bàn nhậu

bạn say đòi càn khôn rót rượu*
ta yêu em móc ngực cho tim
bằng hữu mười mấy năm không gặp
em thương ta lấy phải hũ chìm

*phạm nhuận

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP