20/04/2009

tự kiểm

viết bài xong sợ mình gây sốc
tự mình ngồi bóc chữ dần đi
đưa bạn đọc nó bảo hay đấy
mà thực ra ông muốn nói gì

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP