14/04/2009

giữa tháng

phố núi có bao giờ đứng gió
gió đêm nay hiu hắt thế thôi
pha cho tôi ly cà phê sữa
chị khoan thai lại cạnh tôi ngồi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP