28/04/2009

bán gió

nước việt có thư sinh họ nguyễn
đi đâu cũng cầm quạt trong tay
hỏi làm nghề gì nói bán gió
quạt bất công bay khỏi đời này

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP