08/04/2009

vỉa hè

bạn tôi kể sau ngày mất nước
đi bán sách hè phố lang thang
có thiếu nữ đeo tang bật khóc
lúc hỏi mua Ca Khúc Da Vàng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP