09/04/2009

độc nhiễm

người hát trong thành phố
lòng như ở mật khu
bạn nghe xong ca khúc
kêu nhiễm sinh tử phù*

* nguyễn thanh ty viết về trịnh công sơn

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP