24/04/2009

dây phơi

ròng rọc dây căng ngang tầm mắt
quần áo em phơi kẹp liền liền
hút thuốc ban-công mơ màng khói
bay vờn xì líp với xu chiêng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP