21/04/2009

câu chuyện bauxite

buổi tối hai bố con chuyện vãn
bố pha trà đặt ấm nước đun
nhìn tôi bảo vấn đề bauxite
nếu không khơi sẽ hóa ra bùn

chất bùn ấy ngấm vào cơ thể
sẽ làm cho não trạng yếu dần
quên lịch sử đấu tranh dân tộc
quên công ơn dựng nước tiền nhân

bùn đỏ bazan là chất độc
đổ đâu cũng ô nhiễm môi sinh
xâm hại nhất bùn đỏ trí tuệ
gây hoang mang khổ sở dân mình

bố nói xưa dù cùm dù đói
bố vẫn không gục mặt cúi đầu
anh cầm bút phải lên tiếng nói
vì tương lai thế hệ ngày sau

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP