15/11/2010

nỗi lo bác Đíhòn đá tui để mài bào
sao o cứ thích đưa dao mài giùm
tui không lo đá tui mòn
mà lo mắt vợ tui lườm đứt tay

* sau khi đọc truyện Một nơi gọi là xóm của Nguyễn Nam An trên Quyênbook

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP