05/02/2013

chuyện sửa hiến phápnghị quyết quốc hội kêu gọi dân
góp ý dự thảo sửa hiến pháp
bàn cà phê ai cũng lạc quan
trừ một gã vừa nghe vừa ngáp

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP