12/02/2013

nhậu tếtbữa nhậu tưng bừng mồng một tết
bạn bè rôm rả chuyện đầu xuân
tai nghe chuyện gì cũng trôi tuốt
ngẫm tuổi năm nay đã lục tuần

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP