08/02/2013

tết năm cũthầy ngồi cạnh mẹ ôm vai
nói với con cháu một bầy lớn khôn
xưa thầy được mẹ cho hôn
còn khó hơn cả đánh đồn giặc Tây

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP