14/02/2013

mất đấthai con bộ đội hy sinh
đất quê mẹ sống một mình một thân
nay bằng liệt sĩ mẹ cầm
rưng rưng trong đám dân oan mẹ ngồi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP