20/02/2013

uống trà với thầythầy bảo vận nước đang suy
là kẻ sĩ tất lo vì non sông
viết sự thật giữ vững lòng
đạo quân cầm bút vẫn đông anh à

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP