13/02/2013

trời lạnhnàng nói trong lúc hôn môi
làm cho hắn muốn chết trôi trên giường
trời lạnh anh thích cháo sườn
hay là anh thích cháo lươn hở mình

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP