21/02/2013

tin ngắn ngày 17-2-2013mang vòng hoa mấy người dân
tưởng niệm liệt sĩ đặt chân tượng đài
nào ngờ bị cấm cản ngay
bởi đám trâu ngựa công sai thiên triều

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP