26/02/2013

sứ mạng văn chươngnhà văn nói sứ mạng văn chương
là hòa hợp hòa giải dân tộc
tôi e không ít những đồng hương
nghĩ nhà văn vĩ cuồng ngòi bút

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP