24/02/2013

tiến lên XHCNtuổi thơ em chẳng đến trường
mà em cầm nón lề đường ăn xin
xã hội chủ nghĩa tiến lên
riêng cho cán bộ đảng viên thôi à?

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP