07/09/2019

bí mật?chuyện thầu cao tốc Bắc Nam
Đảng giữ bí mật nên dân than phiền
bè lũ bán nước quan quyền
thực ra ai cũng biết tên chúng rồi!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP