11/04/2009

bạn văn

đôi dòng tiểu sử bạn hiền* viết
chết đâu lúc nào cũng được thôi
ngòi bút viết hiếm hoi sắc bén
cớ sao than sống oải lắm rồi

* tưởng năng tiến

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP