04/04/2009

ô-sin

mợ ơi đừng đuổi con tội nghiệp
con chạy ngay lúc mợ rung chuông
con còn học từ mợ một thói
đi đái hay quên đóng cửa buồng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP