18/02/2013

nhúng chàm


Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương ĐCSVN

tay đã nhúng chàm làm sao rửa
mà chống tham nhũng đây hỡi quan
chỉ có nhân dân nếu vùng dậy
mới dẹp tan cái Đảng nhúng chàm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP