30/07/2014

cần có dâncái thời xu phụ làm quan
là thời đất nước suy tàn thế thôi
trí thức phản biện đành rồi
dân cần tiếp sức cho người đấu tranh

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP